Epilepsie is een aandoening waarbij de hersenen onregelmatige en hevige elektrische activiteiten vertonen, wat kan leiden tot bewustzijnsverlies, convulsies en andere symptomen. Het is een vervelende aandoening die het dagelijks leven van veel mensen beïnvloedt. Gelukkig zijn er behandelingen beschikbaar, maar deze werken niet altijd en kunnen bijwerkingen hebben.

Recent onderzoek suggereert dat CBD, een niet-psychoactieve stof uit de cannabisplant, een rol kan spelen bij het verminderen van de frequentie en ernst van epileptische aanvallen. In verschillende studies is aangetoond dat CBD de symptomen van epilepsie kan verbeteren en bijwerkingen van andere medicijnen kan verminderen. Dit heeft geleid tot het toelaten van CBD als behandeling voor bepaalde vormen van epilepsie in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het is belangrijk op te merken dat het onderzoek naar de effectiviteit van CBD bij epilepsy nog in de beginfase is en meer onderzoek is nodig om de effectiviteit en veiligheid ervan verder te bevestigen. Desondanks biedt het huidige bewijs een glimp van hoop voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe behandelingsopties voor epilepsie.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over CBD en epilepsie op epilepsie.nl