Angststoornissen zijn een veelvoorkomend probleem en kunnen een ernstige impact hebben op iemands sociale leven. De Universiteit van São Paulo (Neurowetenschappen) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van CBD op sociale angststoornissen.

Het onderzoek richtte zich op 24 mensen die nog nooit eerder behandeld waren voor hun sociale angststoornis. Deze deelnemers werden verdeeld in twee groepen: een groep die CBD kreeg toegediend en een placebogroep. Daarnaast was er een controlegroep van gezonde mensen die geen medicatie kregen. Alle deelnemers namen deel aan een simulatie van een openbare spreekbeurt en hun angstniveaus werden gemeten met behulp van een visuele analoge schaal en een zelfverklaringsschaal.

Uit het onderzoek bleek dat de groep die CBD hadden gebruikt significante lagere in angstniveaus hadden dan de andere deelnemers met sociale angststoornis. Ook had de groep die CBD toegediend had gekregen minder cognitieve beperkingen en minder ongemak tijdens het spreken. De controlegroep die een placebo kreeg, ervaarde hogere niveaus van angst, cognitieve beperkingen en ongemak tijdens hun presentatie.

Dit is weer een van de onderzoeken die laten zien dat CBD mogelijk een effectief middel kan zijn om (sociale) angststoornissen te behandelen. De populatie van dit onderzoek was natuurlijk redelijk klein, maar dit is weer een van de vele voorbeelden waar de potentie van CBD in relatie tot anxiety wel is aangetoond. Gelukkig worden er steeds vaker en meer onderzoeken gedaan, dus zodra die zijn peer-reviewed, zullen we daar ook weer verder over schrijven.